Aktuální verze ke stažení:

gw-client.zip - aktuální verze klienta GroupWise - automatická instalace
Použití: Rozbalte zazipovaný soubor a spusťte client\win32\setup.exe.

groupwise-config.reg - konfigurace klienta GroupWise
Obsahuje nastaveni serveru a portu a v adresáři řazení podle příjmení a pak podle křestního jména
Použití: Po nainstalování klienta GroupWise si stáhněte tento soubor s nastavením, po stažení na něj klikněte - nastavení se naimportuje do registrů Windows

oes-turnov1.zip - aktuální verze klienta pro Open Enterprise Server - automatická instalace s nastavením Turnov1
Použití: Rozbalte zazipovaný soubor a spusťte WIN10\setup.exe.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

gw-client.exe - aktuální verze klienta GroupWise - běžná instalace
Použití: Spusťte gw-client.exe.

oes.exe - aktuální verze klienta pro Open Enterprise Server - všeobecná instalace bez přednastavených hodnot
Použití: Spusťte oes.exe.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

vpn-client.msi - VPN klient
Použití: Spusťte vpn-client.msi.

vpn-client.zip - zazipovaný VPN klient
Použití: Rozbalte stažený soubor vpn-client.zip a spusťte vpn-client.msi.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TeamViewerQS.exe - aktuální verze programu TeamViewerQS
Použití: Spusťte TeamViewerQS.exe.

TeamViewerQS.zip - zazipovaná aktuální verze programu TeamViewerQS
Použití: Rozbalte stažený soubor TeamViewerQS.zip a spusťte TeamViewerQS.exe.